หน้าที่ทนายความอาสาและเขาคือใคร

ในกระบวนการยุติธรรม หนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมากของทั้งโจทก์ และ จำเลยในการแก้ต่าง หาคำตอบ หลักฐาน พยานมาหักล้าง และสนับสนุน ของฝั่งตัวเอง นั่นก็คือ ทนาย พวกเค้าเปรียบได้กับตัวแทนของเราในการต่อสู้คดี ซึ่งการต่อสู้คดีจึงจำเป็นต้องมีการจ้างทนายขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องๆ ต่างตามกฎหมาย แต่หากเราไม่มีเงิน เราจะไปจ้างทนายได้อย่างไร ทนายอาสา ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความสามารถในการจ้างทนายได้ ศาลจะมีทางออกให้กับทุกฝ่าย นั่นก็คือ การใช้บริการทนายอาสา เข้ามาช่วยเหลือแทน ซึ่งทนายอาสาหมายถึงทนายความที่จะทำหน้าที่บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยพวกเค้าจะให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเดินเรื่องตามลำดับขั้นของกระบวนการยุติธรรม คุณสมบัติขอความช่วยเหลือ แม้ว่าทนายอาสาจะเป็นรูปแบบการให้บริการประชาชนทางหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกรูกันเข้าไปขอความช่วยเหลือกันหมดได้ หากเป็นแบบนั้นคนที่ขาดแล้วต้องการความช่วยเหลือจริงๆ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอความช่วยเหลือด้วย โดยมีเงื่อนไขสองประการ หนึ่งผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้ยากไร้ไม่มีเงินจ้างทนายความจึงต้องมาทางเลือกนี้ สองจะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี หรือ กระบวนการยุติธรรมนั้น ทนายว่าความ อย่างที่เกริ่นไปว่า ทนายอาสา พวกเค้าจะนั่งอยู่ที่ศาลตามเวรของพวกเค้าเอง เราสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้ฟรี แต่ไม่สามารถขอให้เค้ามาขึ้นว่าความได้ หรือแม้แต่ทนายมาติดต่อทีหลังเพื่อขอว่าความเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน มันผิดข้อบังคับ แต่หากเราไม่พร้อมในการหาค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างทนายมาว่าความในชั้นศาลได้ ทนายอาสา ถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญเลย เนื่องจากเค้าจะสามารถส่งคำร้องของเราไปยังสภาทนายความ เพื่อส่งเรื่องแต่งตั้งทนายอาสาขึ้นว่าความให้กับเราได้ด้วย คดีอาญา อีกหนึ่งกรณีที่ศาลจะปรานีช่วยเหลือเราตั้งทนายความขึ้นมาได้ก็คือ หากเราตกเป็นจำเลยในคดีอาญา แล้วเราไม่มีทนายความมาแก้ต่างให้ ซึ่งอาจจะทำให้ข้อกล่าวหาของเราเป็นจริงได้ […]

การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

การทำพินัยกรรม เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล คือ เมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด และการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เช่น กำหนดว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก , กำหนดเรื่องการทำศพ , ต้องการยกศพของตนให้โรงพยาบาล เป็นต้น อายุของผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะทำพินัยกรรมได้ และถึงแม้บุคคลนั้นจะมีอายุจะมากสักเท่าไรก็ตาม ถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ก็สามารถทำพินัยกรรมได้ตลอด อย่างไรก็ตามการทำพินัยกรรมกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างตายตัวว่า จะสามารถยกให้ได้แก่เฉพาะทายาทเท่านั้นผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถยกสมบัติของตนให้กับผู้ใดก็ได้อีกด้วย เช่น ยกให้กับพยาบาลที่ดูแลตนตอนใกล้ตาย , ยกให้กับสาวใช้ในบ้าน หรืออาจยกให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ก็ได้ เช่น ยกทรัพย์สินให้แก่วัด , ให้แก่มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น แต่บางครั้งจิตใจของมนุษย์ก็สุดแสนจะหยั่งถึง โดยเฉพาะในเรื่องของเงินๆ ทองๆ คนตายก็ตายไปแล้ว ส่วนคนอยู่ก็จำเป็นต้องใช้เงินต่อไป จึงทำให้เกิดการทำ พินัยกรรมปลอมขึ้นมา เพื่อต้องการฮุบสมบัติไว้คนเดียว โดยการทำพินัยกรรมปลอมเป็นการปิดบังทรัพย์อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการตัดไม่ให้ผู้ที่ปลอมพินัยกรรมได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ได้แก่ มาตรา 266 ผู้ใดทำการปลอมแปลงเอกสารดังต่อไปนี้… เอกสารราชการ พินัยกรรม ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ ตั๋วเงินหรือบัตรเงินฝาก มีโทษจำคุกตั้งแต่ […]

การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

สำหรับบุคคลใดมีความจำเป็น และต้องการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ ทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้าไปตั้งถิ่นอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมทั้งต้องจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบในใบคำขอด้วย หากเป็นกรณีเป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จำเป็นต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้น โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ลงนามในคำขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล อันไม่ใช่ส่วนราชการหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยรัฐวิสาหกิจใดๆ นิติบุคคลนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น จำต้องมีสัญชาติไทยเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งจะต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยานเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยรวมทั้ง บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน ต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ถึงเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วันทำการ เอกสารประกอบการขออนุญาต บุคคลทั่วไป หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ตามแบบฟอร์ม สำเนาบัตรประชาชนของขอผู้อนุญาตรวมทั้งผู้ร่วมทางทุกคน เบอร์โทรศัพท์และรายชื่อของผู้สามารถติดต่อได้ อย่างน้อย 2 เบอร์ขึ้นไป สำเนาทะเบียนรถทุกคันซึ่งใช้ในการขับเข้าไป *ถ้าเข้าป่าทุ่งใหญ่ หน้ายางต้องกว้างไม่เกิน 10 นิ้วและสูงไม่เกิน 5 นิ้ว สถานศึกษา , หน่วยงานเอกชน , […]

ความรู้ กฎหมายด้านการหย่าร้าง

ต้องยอมรับกันว่าในสังคมไทยการแต่งงานของคู่สมรสมีอัตราการหย่าร้างสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็เป็นเพราะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างมีเสรีภาพและมีการตัดสินใจของตนเอง การหย่าร้างแม้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อคนสองคนหรือแม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหรนึ่งไม่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกต่อไป แต่ติดอยู่ที่ได้แต่งงานกันโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนเท่ากับว่าบุคคลสองคนเปรียบเสมือนคนเดียวกันตามกฎหมาย แต่เมื่อมีการแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต การมีใบทะเบียนสมรสอยู่เช่นเดิมก็ขัดกับวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นต่อไป และจะสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตทั้งสองฝ่าย ดังนั้น การหย่าร้าง หรือ การจดทะเบียนหย่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว กฎหมายที่เกี่ยวกับการหย่าร้างซึ่งคู่สมรสจำเป็นต้องทราบก็คือ การหย่ามีอยู่ 2 ลักษณะก็คือ การหย่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน และการหย่าที่เกิดจากคำพิพากษาศาล การหย่าชนิดนี้ก็เกิดมาจากการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะหย่าแต่อีกฝ่ายไม่ต้องการหย่า แต่การจะฟ้องหย่าได้จะต้องมีเหตุที่ฟ้องได้ดังนี้ก็คือ การที่ฝ่ายสามียกย่องให้เกียรติ หรือเลี้ยงดูอุ้มชูผู้ญิงอื่นเป็นภรรยา หรือว่าฝ่ายหญิงคือภรรยามีชู้เป็นเหตุให้สามารถฟ้องหย่าได้ เกิดจากความประพฤติชั่วของอีกฝ่ายที่ประพฤติไม่ดี แม้ว่าจะเป็นความผิดทางกฏหมายหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นเหตุให้ต้องเกิด ความอับอายอย่างร้ายแรง ทำให้ได้รับความเกลียดชังดูถูก ถ้ายังคงสถานะสามีภรรยากันต่อไป สถานะความเป็นสามีภรรยาทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเกินควรหากยังคงความเป็นสามีภรรยากันต่อไป ขอขยายความถึงคำว่าประพฤติชั่วของคู่สมรสให้เข้าใจชัดเจนก็คือ สามีหรือภรรยาก็ตามมีการทำร้ายทั้งทำร้ายร่างกาย ทรมานจิตใจหมิ่นประมาท มีการเหยียดหยามตนหรือบุพการี สามีหรือภรรยาทิ้งร้างไปเกินกว่า 1 ปี ซี่งการทิ้งร้างต้องเป็นไปอย่างจงใจ ไม่ใช่เกิดจากความจำเป็นเช่น การไปรับราชการ  เกณฑ์ทหารเป็นต้น และถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 1 ปีและผลของการกระทำผิดทำให้คู่สมรสเดือดร้อนเกินควรก็สามารถหย่าได้ ถ้าสามีหรือภรรยาทั้งคู่สมัครใจที่จะแยกกันอยู่เกิน 3 ปีสามารถฟ้องหย่าได้ มีคำสั่งศาลให้อีกฝ่ายเป็นบุคคลสาปสูญ หรือหายไปจากภูมิลำเนาโดยไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ใดเกิน 3 ปีสามารถขอศาลให้อย่าได้ตามกฏหมาย การไม่อุปการะเลี้ยงดูและยังทำให้เดือดร้อนเกินทนได้ในฐานะสามีภรรยา เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เรื้อรังยาวนานทำให้อีกฝ่ายต้องเดือดร้อนเสียหายไปด้วย […]

ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อกฏหมายที่สำคัญพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเติบโตและใช้ชีวิตตลอดช่วงชีวิตย่อมจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือมีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพะย์กันทุกคน นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ ที่ดินและทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวร หรือประกอบอยู๋เป็นอันเดียวกันกับที่ดิน

ใครที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rutrum turpis sit amet sapien tincidunt ornare. Vivamus laoreet tempor lacus, tempus dignissim risus efficitur eu. Pellentesque tempus viverra justo, ut imperdiet ex. Aenean venenatis justo non sem egestas rhoncus. In bibendum eu orci ut maximus. Proin quis augue tincidunt, vestibulum lacus vitae, vehicula massa. In […]

ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris purus nibh, semper id sapien ut, auctor egestas purus. Maecenas magna velit, aliquam eget ligula vitae, molestie bibendum risus. Nulla malesuada elementum neque, in porttitor odio rutrum eget. Ut scelerisque vel elit in convallis. Nam placerat, elit sed viverra blandit, felis leo bibendum risus, eu vestibulum […]

กฎหมายด้านการกู้ยืมเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam urna leo, cursus ac ullamcorper ac, sollicitudin tempus massa. In purus sem, molestie vitae euismod sed, consectetur nec ex. Morbi dolor velit, luctus sit amet diam eu, porta scelerisque neque. Donec id tempus neque, sed rutrum quam. Pellentesque ac odio euismod, tincidunt dui a, scelerisque dolor. […]

การจดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum euismod purus id nunc interdum, vel sollicitudin diam placerat. Aliquam consectetur risus ultricies libero volutpat, eu maximus quam euismod. Morbi ornare ipsum eu molestie tempus. Nunc ut libero mollis odio cursus semper a sit amet purus. Proin dignissim ullamcorper tincidunt. Praesent gravida dictum luctus. Suspendisse ut […]