Volunteer-lawyer-role

หน้าที่ทนายความอาสาและเขาคือใคร

Volunteer-lawyer-role

ในกระบวนการยุติธรรม หนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมากของทั้งโจทก์ และ จำเลยในการแก้ต่าง หาคำตอบ หลักฐาน พยานมาหักล้าง และสนับสนุน ของฝั่งตัวเอง นั่นก็คือ ทนาย พวกเค้าเปรียบได้กับตัวแทนของเราในการต่อสู้คดี ซึ่งการต่อสู้คดีจึงจำเป็นต้องมีการจ้างทนายขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องๆ ต่างตามกฎหมาย แต่หากเราไม่มีเงิน เราจะไปจ้างทนายได้อย่างไร

ทนายอาสา

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความสามารถในการจ้างทนายได้ ศาลจะมีทางออกให้กับทุกฝ่าย นั่นก็คือ การใช้บริการทนายอาสา เข้ามาช่วยเหลือแทน ซึ่งทนายอาสาหมายถึงทนายความที่จะทำหน้าที่บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยพวกเค้าจะให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเดินเรื่องตามลำดับขั้นของกระบวนการยุติธรรม

คุณสมบัติขอความช่วยเหลือ

แม้ว่าทนายอาสาจะเป็นรูปแบบการให้บริการประชาชนทางหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกรูกันเข้าไปขอความช่วยเหลือกันหมดได้ หากเป็นแบบนั้นคนที่ขาดแล้วต้องการความช่วยเหลือจริงๆ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอความช่วยเหลือด้วย โดยมีเงื่อนไขสองประการ หนึ่งผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้ยากไร้ไม่มีเงินจ้างทนายความจึงต้องมาทางเลือกนี้ สองจะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี หรือ กระบวนการยุติธรรมนั้น

ทนายว่าความ

อย่างที่เกริ่นไปว่า ทนายอาสา พวกเค้าจะนั่งอยู่ที่ศาลตามเวรของพวกเค้าเอง เราสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้ฟรี แต่ไม่สามารถขอให้เค้ามาขึ้นว่าความได้ หรือแม้แต่ทนายมาติดต่อทีหลังเพื่อขอว่าความเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน มันผิดข้อบังคับ แต่หากเราไม่พร้อมในการหาค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างทนายมาว่าความในชั้นศาลได้ ทนายอาสา ถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญเลย เนื่องจากเค้าจะสามารถส่งคำร้องของเราไปยังสภาทนายความ เพื่อส่งเรื่องแต่งตั้งทนายอาสาขึ้นว่าความให้กับเราได้ด้วย

คดีอาญา

อีกหนึ่งกรณีที่ศาลจะปรานีช่วยเหลือเราตั้งทนายความขึ้นมาได้ก็คือ หากเราตกเป็นจำเลยในคดีอาญา แล้วเราไม่มีทนายความมาแก้ต่างให้ ซึ่งอาจจะทำให้ข้อกล่าวหาของเราเป็นจริงได้ ทางศาลเลยมีข้อกำหนดขึ้นมาว่าหากจำเลยคดีอาญาไม่มีทนาย จะสามารถให้ศาลแต่งตั้งทนายความมาช่วยได้ เราเรียกกรณีนี้ว่า ทนายขอแรง

จากที่บอกกล่าวมาจะเห็นว่า ทนายอาสา เป็นตัวแปรสำคัญมากในระบบกระบวนการยุติธรรม หากเราไม่มีเงิน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เราก็สามารถเขียนคำร้องไปขอแต่งตั้งทนายอาสาจากสภาทนายความได้ ซึ่งตัวทนายเองหากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เค้าก็จะได้รับเงินรางวัล ตามที่กระทรวงกำหนดไว้ด้วย โดยเราไม่ต้องออกเงินสักบาท (แต่ค่าธรรมเนียมศาล หรือ ค่าธรรมเนียมอย่างอื่น) เราอาจจะต้องออกเพิ่มด้วยนะ

testament

การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

testament

การทำพินัยกรรม เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล คือ เมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด และการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เช่น กำหนดว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก , กำหนดเรื่องการทำศพ , ต้องการยกศพของตนให้โรงพยาบาล เป็นต้น

อายุของผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะทำพินัยกรรมได้ และถึงแม้บุคคลนั้นจะมีอายุจะมากสักเท่าไรก็ตาม ถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ก็สามารถทำพินัยกรรมได้ตลอด อย่างไรก็ตามการทำพินัยกรรมกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างตายตัวว่า จะสามารถยกให้ได้แก่เฉพาะทายาทเท่านั้นผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถยกสมบัติของตนให้กับผู้ใดก็ได้อีกด้วย เช่น ยกให้กับพยาบาลที่ดูแลตนตอนใกล้ตาย , ยกให้กับสาวใช้ในบ้าน หรืออาจยกให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ก็ได้ เช่น ยกทรัพย์สินให้แก่วัด , ให้แก่มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

แต่บางครั้งจิตใจของมนุษย์ก็สุดแสนจะหยั่งถึง โดยเฉพาะในเรื่องของเงินๆ ทองๆ คนตายก็ตายไปแล้ว ส่วนคนอยู่ก็จำเป็นต้องใช้เงินต่อไป จึงทำให้เกิดการทำ พินัยกรรมปลอมขึ้นมา เพื่อต้องการฮุบสมบัติไว้คนเดียว โดยการทำพินัยกรรมปลอมเป็นการปิดบังทรัพย์อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการตัดไม่ให้ผู้ที่ปลอมพินัยกรรมได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ได้แก่

มาตรา 266 ผู้ใดทำการปลอมแปลงเอกสารดังต่อไปนี้…

 • เอกสารราชการ
 • พินัยกรรม
 • ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้
 • ตั๋วเงินหรือบัตรเงินฝาก

มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท

กรณีพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉล จะมีความแตกต่างกับการทำพินัยกรรมปลอมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยกลฉ้อฉล จะมีผลบังคับเป็นพินัยกรรมได้ แต่ต่อมาอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนได้ กรณีผู้มีส่วนได้เสียมายื่นร้องขอ เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว อีกทั้งพินัยกรรมที่จัดทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉล สามารถมีผลบังคับได้ เมื่อผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้เพิกถอนพินัยกรรมนั้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น อันมาจากมาตรา 1709 หากแต่พินัยกรรมปลอมจะไม่มีผลบังคับเป็นพินัยกรรมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การพิสูจน์พินัยกรรมในประเทศไทย

ตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตลง ทนายความที่เกี่ยวข้องจะติดต่อญาติของผู้ตาย แต่บ้างครั้งตามแนวทางปฏิบัติก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะฉะนั้นญาติจึงควรติดต่อทนายความที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมโดยทันที

ตามปกติแล้ว คำร้องขอพิสูจน์พินัยกรรม ต้องถูกยื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องบอกกล่าวว่าการพิสูจน์พินัยกรรมกำลังดำเนินการอยู่ โดยทรัพย์สินทั้งหมดจะไม่อาจทำนิติกรรมจำหน่ายจ่ายโอนได้จนกว่ากระบวนการพิสูจน์จะสิ้นสุด

national park

การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

national park

สำหรับบุคคลใดมีความจำเป็น และต้องการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ ทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้าไปตั้งถิ่นอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมทั้งต้องจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบในใบคำขอด้วย หากเป็นกรณีเป็นการขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จำเป็นต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาตเท่านั้น โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ลงนามในคำขออนุญาต

ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล อันไม่ใช่ส่วนราชการหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยรัฐวิสาหกิจใดๆ นิติบุคคลนั้นจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น จำต้องมีสัญชาติไทยเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งจะต้องถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยานเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยรวมทั้ง บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว

การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

ต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ถึงเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วันทำการ

เอกสารประกอบการขออนุญาต

บุคคลทั่วไป

 • หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ตามแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประชาชนของขอผู้อนุญาตรวมทั้งผู้ร่วมทางทุกคน
 • เบอร์โทรศัพท์และรายชื่อของผู้สามารถติดต่อได้ อย่างน้อย 2 เบอร์ขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนรถทุกคันซึ่งใช้ในการขับเข้าไป *ถ้าเข้าป่าทุ่งใหญ่ หน้ายางต้องกว้างไม่เกิน 10 นิ้วและสูงไม่เกิน 5 นิ้ว

สถานศึกษา , หน่วยงานเอกชน , หน่วยงานราชการ

 • หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ เขตอุทยาน, เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า (ต้องจัดทำเป็นหนังสือตามแบบหน่วยงานราชการ) โดยมีสวนประกอบดังนี้ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า , สถานที่ , วันเวลาในการเดินทางไป , จำนวนคน , แจ้งวัตถุประสงค์อย่างละเอียด
 • กรณีข้อยกเว้นค่าบริการ จำเป็นต้องให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเซ็นต์เท่านั้น เช่น ผู้อำนวยการ , อธิบดี เป็นต้น

ข้อห้ามอันไม่ควรปฏิบัติในการเข้าเขตอุทยาน , เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า , เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า , ไม่ล่าสัตว์ป่าทุกชนิด , ไม่ทำร้ายสัตว์ , ไม่เผาป่าไม้ , ไม่ทิ้งขยะทิ้งไว้ในป่า ต้องเก็บกลับมาทุกชิ้น , ไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้า , ไม่เก็บสิ่งของธรรมชาติติดมือมา , ห้ามนำสารเคมีอันตรายเข้าป่า , ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ , ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าป่า , ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า , ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด และห้ามขับรถเร็วเกินกำหนด

laws-divorce-know

ความรู้ กฎหมายด้านการหย่าร้าง

laws-divorce-know

ต้องยอมรับกันว่าในสังคมไทยการแต่งงานของคู่สมรสมีอัตราการหย่าร้างสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็เป็นเพราะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างมีเสรีภาพและมีการตัดสินใจของตนเอง การหย่าร้างแม้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อคนสองคนหรือแม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหรนึ่งไม่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกต่อไป แต่ติดอยู่ที่ได้แต่งงานกันโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนเท่ากับว่าบุคคลสองคนเปรียบเสมือนคนเดียวกันตามกฎหมาย แต่เมื่อมีการแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต การมีใบทะเบียนสมรสอยู่เช่นเดิมก็ขัดกับวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นต่อไป และจะสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตทั้งสองฝ่าย ดังนั้น การหย่าร้าง หรือ การจดทะเบียนหย่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว กฎหมายที่เกี่ยวกับการหย่าร้างซึ่งคู่สมรสจำเป็นต้องทราบก็คือ

การหย่ามีอยู่ 2 ลักษณะก็คือ การหย่าโดยที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน และการหย่าที่เกิดจากคำพิพากษาศาล การหย่าชนิดนี้ก็เกิดมาจากการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะหย่าแต่อีกฝ่ายไม่ต้องการหย่า แต่การจะฟ้องหย่าได้จะต้องมีเหตุที่ฟ้องได้ดังนี้ก็คือ

 • การที่ฝ่ายสามียกย่องให้เกียรติ หรือเลี้ยงดูอุ้มชูผู้ญิงอื่นเป็นภรรยา หรือว่าฝ่ายหญิงคือภรรยามีชู้เป็นเหตุให้สามารถฟ้องหย่าได้
 • เกิดจากความประพฤติชั่วของอีกฝ่ายที่ประพฤติไม่ดี แม้ว่าจะเป็นความผิดทางกฏหมายหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นเหตุให้ต้องเกิด ความอับอายอย่างร้ายแรง ทำให้ได้รับความเกลียดชังดูถูก ถ้ายังคงสถานะสามีภรรยากันต่อไป
 • สถานะความเป็นสามีภรรยาทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเกินควรหากยังคงความเป็นสามีภรรยากันต่อไป

ขอขยายความถึงคำว่าประพฤติชั่วของคู่สมรสให้เข้าใจชัดเจนก็คือ สามีหรือภรรยาก็ตามมีการทำร้ายทั้งทำร้ายร่างกาย ทรมานจิตใจหมิ่นประมาท มีการเหยียดหยามตนหรือบุพการี สามีหรือภรรยาทิ้งร้างไปเกินกว่า 1 ปี ซี่งการทิ้งร้างต้องเป็นไปอย่างจงใจ ไม่ใช่เกิดจากความจำเป็นเช่น การไปรับราชการ  เกณฑ์ทหารเป็นต้น และถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 1 ปีและผลของการกระทำผิดทำให้คู่สมรสเดือดร้อนเกินควรก็สามารถหย่าได้ ถ้าสามีหรือภรรยาทั้งคู่สมัครใจที่จะแยกกันอยู่เกิน 3 ปีสามารถฟ้องหย่าได้ มีคำสั่งศาลให้อีกฝ่ายเป็นบุคคลสาปสูญ หรือหายไปจากภูมิลำเนาโดยไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ใดเกิน 3 ปีสามารถขอศาลให้อย่าได้ตามกฏหมาย การไม่อุปการะเลี้ยงดูและยังทำให้เดือดร้อนเกินทนได้ในฐานะสามีภรรยา เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เรื้อรังยาวนานทำให้อีกฝ่ายต้องเดือดร้อนเสียหายไปด้วย คู่สมรสมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์หรือร่วมประเวณีได้ตลอดชีวิต

laws-real-estate-know

ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

laws-real-estate-know

กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อกฏหมายที่สำคัญพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเติบโตและใช้ชีวิตตลอดช่วงชีวิตย่อมจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือมีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพะย์กันทุกคน นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ ที่ดินและทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวร หรือประกอบอยู๋เป็นอันเดียวกันกับที่ดิน Continue reading ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

Commercial_register_esute

ใครที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rutrum turpis sit amet sapien tincidunt ornare. Vivamus laoreet tempor lacus, tempus dignissim risus efficitur eu. Pellentesque tempus viverra justo, ut imperdiet ex. Aenean venenatis justo non sem egestas rhoncus. In bibendum eu orci ut maximus. Proin quis augue tincidunt, vestibulum lacus vitae, vehicula massa. In hac habitasse platea dictumst.

Nunc sit amet purus bibendum, finibus erat ut, pretium sem. Morbi tempor sapien pellentesque sem euismod bibendum. Vestibulum pulvinar leo sit amet lectus tristique luctus. Praesent nec euismod diam. Vivamus a dapibus massa. Aliquam ornare erat vel mi efficitur elementum. Etiam in posuere magna. Fusce accumsan nisl at tincidunt dapibus. Aenean molestie leo vel lacus ullamcorper placerat. Pellentesque nec odio erat. Praesent sed neque a metus finibus facilisis. Vivamus congue consequat semper.

Nullam fermentum turpis augue, sit amet sagittis mi blandit ac. Vivamus ullamcorper ipsum a facilisis tristique. Fusce eget rutrum velit. Etiam rhoncus urna et ultricies volutpat. Nam tempus lectus eros, nec pulvinar lectus porta interdum. Vestibulum ac nulla pulvinar, porttitor tortor auctor, iaculis ex. Nulla in orci dui. Sed dolor libero, tincidunt ac placerat in, dapibus sit amet ante. Suspendisse et molestie sapien. Morbi ante tellus, feugiat id mollis sit amet, tincidunt a eros. Fusce sed fringilla orci, dignissim malesuada dui. Nulla consectetur risus in lorem dictum, ac vulputate neque rhoncus. Maecenas fringilla interdum lectus, ac ultricies nulla congue et. Ut vitae dolor cursus, imperdiet leo in, egestas erat. Nulla eget odio in tortor dictum pretium. Curabitur in nulla ut lectus luctus malesuada.

Vivamus mi libero, pharetra at varius eget, porttitor in ante. Pellentesque ut varius massa. Pellentesque egestas gravida arcu, id cursus diam lobortis quis. Aenean et volutpat lectus. Maecenas eget arcu a sem maximus venenatis. Nulla vulputate cursus nisi, vel tristique arcu eleifend maximus. Donec id lacus nec orci consectetur interdum. Cras dapibus felis vel imperdiet pulvinar. Cras luctus nibh et augue ornare aliquam. Duis rutrum pharetra elit, sed malesuada risus accumsan venenatis. Nam vehicula sollicitudin consequat. Integer ut pharetra massa. Nunc id tellus turpis. Quisque nibh neque, interdum a gravida id, venenatis sit amet ligula. Vestibulum facilisis ultrices ex sed ultrices. Vestibulum non libero nec libero luctus volutpat rutrum ut justo.

esute-receive-a-subpoena

ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris purus nibh, semper id sapien ut, auctor egestas purus. Maecenas magna velit, aliquam eget ligula vitae, molestie bibendum risus. Nulla malesuada elementum neque, in porttitor odio rutrum eget. Ut scelerisque vel elit in convallis. Nam placerat, elit sed viverra blandit, felis leo bibendum risus, eu vestibulum nibh nisl eu arcu. Ut dignissim consequat dolor, viverra sollicitudin sem finibus et. Maecenas condimentum nisi non felis pulvinar porttitor. Mauris placerat sit amet eros eu porta.

Phasellus ut ipsum eu tellus vestibulum fermentum at vitae elit. Phasellus vehicula lacus turpis, id iaculis leo mollis ac. Duis a tincidunt arcu, eu placerat metus. Vestibulum lobortis varius rhoncus. Morbi non lectus enim. Praesent auctor sapien non feugiat vulputate. Donec nisl felis, porta eget suscipit ac, lobortis eu nunc. Praesent scelerisque odio libero, id aliquet nisi venenatis ac. Nunc a odio tristique, blandit ex nec, accumsan mauris.

Duis mauris felis, tempus vitae sapien nec, volutpat blandit velit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam condimentum dolor vehicula, sagittis risus at, sollicitudin massa. Vestibulum cursus odio eu laoreet bibendum. Quisque ut libero laoreet, elementum est eget, vestibulum elit. Donec tincidunt, enim quis finibus egestas, ipsum urna facilisis turpis, eget mattis ante metus vel lectus. Vestibulum massa orci, tristique eu risus sit amet, commodo pharetra ante.

Pellentesque dapibus leo sit amet faucibus varius. In hac habitasse platea dictumst. Praesent lorem nulla, aliquet ac dolor condimentum, porta faucibus nunc. Sed facilisis enim eu nibh congue elementum. Donec ultrices nulla sed felis vulputate, tincidunt bibendum ante auctor. Maecenas efficitur feugiat mi. Proin at ante eget lacus dictum dignissim.

Praesent euismod lorem diam, id sodales elit dignissim sit amet. Maecenas mi orci, tempus non elit ac, gravida posuere tellus. Vestibulum et lorem nec enim blandit auctor ut et ipsum. Etiam maximus nibh eget efficitur placerat. Quisque ex lectus, suscipit facilisis laoreet ac, finibus id leo. Cras eget accumsan arcu. Vestibulum in tellus vulputate, blandit purus quis, iaculis felis. Vestibulum leo mi, convallis nec tempor id, rhoncus in dui. Nullam condimentum tortor consequat ligula bibendum vestibulum.

Nunc commodo tortor arcu, quis mattis eros accumsan et. Quisque augue ligula, consectetur quis tortor vel, dignissim convallis massa. Integer nec dui turpis. In in magna eget ante tincidunt placerat at eu tortor. Duis elit augue, suscipit id risus ac, bibendum lacinia augue. Vivamus pulvinar justo sed velit consectetur, id viverra ligula lacinia.

loan_bank_laws

กฎหมายด้านการกู้ยืมเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam urna leo, cursus ac ullamcorper ac, sollicitudin tempus massa. In purus sem, molestie vitae euismod sed, consectetur nec ex. Morbi dolor velit, luctus sit amet diam eu, porta scelerisque neque. Donec id tempus neque, sed rutrum quam. Pellentesque ac odio euismod, tincidunt dui a, scelerisque dolor. Etiam id ipsum vitae lacus fermentum pretium. Etiam vehicula maximus dolor, vitae ultricies turpis elementum nec. Pellentesque non tincidunt ipsum. Morbi faucibus, felis molestie rhoncus aliquam, leo augue congue lorem, sit amet luctus mauris massa nec velit. Duis facilisis sem quam, id egestas magna elementum ut.

Nam convallis neque et nisl posuere, ac accumsan neque efficitur. Etiam vel accumsan mi. Aliquam dignissim molestie lectus, vel pellentesque nibh sagittis ut. Quisque molestie orci in consequat bibendum. Integer justo tellus, aliquam non vestibulum quis, cursus eget lacus. Mauris ultrices elementum mauris et sollicitudin. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Phasellus id vestibulum quam, molestie malesuada purus. Praesent consequat, leo sed fringilla pulvinar, orci lacus vestibulum dolor, nec porttitor lacus magna id lectus. Donec et dolor ac leo mattis condimentum. Sed vel turpis in dui luctus sagittis sit amet a lectus. Nunc non lorem tempus, consectetur urna vel, semper urna. Pellentesque rhoncus urna mi, in maximus turpis imperdiet ut. Aliquam non enim sit amet lacus pharetra placerat ut vel mi. Duis hendrerit molestie accumsan. Sed nunc tortor, facilisis ac feugiat vitae, ullamcorper eu dui. Nullam eu dui sit amet sem tempus tincidunt. Nunc velit felis, consectetur porta dignissim at, bibendum sit amet odio. Phasellus ut vehicula sapien. Proin ultrices, ipsum vel tristique ultricies, tellus arcu lobortis magna, nec pulvinar odio quam ac lectus. Nulla auctor ipsum ex, malesuada aliquam risus congue eget.

In ut elementum erat. Vestibulum lacinia gravida lacus, eu laoreet tortor viverra in. Quisque iaculis, tortor ac gravida volutpat, lacus turpis faucibus diam, ac placerat erat neque eget nunc.

esute-child-custody

การจดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum euismod purus id nunc interdum, vel sollicitudin diam placerat. Aliquam consectetur risus ultricies libero volutpat, eu maximus quam euismod. Morbi ornare ipsum eu molestie tempus. Nunc ut libero mollis odio cursus semper a sit amet purus. Proin dignissim ullamcorper tincidunt. Praesent gravida dictum luctus. Suspendisse ut enim vitae augue ornare congue a quis neque. Cras congue venenatis dolor, vitae tristique nibh dictum at. Nunc ultrices, felis et gravida gravida, magna ante varius magna, quis bibendum tortor urna at enim. Cras luctus viverra ipsum, non consectetur neque posuere ac. Duis ac magna dolor. Nunc interdum sapien quam, luctus placerat sem efficitur eu. Phasellus augue dolor, fermentum et libero ac, ornare laoreet risus. Curabitur nec facilisis libero. Aenean in sodales dui. Mauris ultricies a erat id auctor.

Integer quam nisl, condimentum ut arcu a, elementum placerat arcu. Donec congue euismod massa, quis tempus lacus pharetra sed. Ut nisl dui, placerat et lorem in, dignissim aliquet mauris. Integer id pharetra lacus. Curabitur nec ante eu sapien dapibus vulputate tincidunt nec quam. Nam condimentum ut nibh vitae pharetra. Suspendisse malesuada nibh id magna porttitor fringilla. Maecenas pulvinar dolor ac neque dictum tristique vitae vel odio. Curabitur ac faucibus turpis. Nulla pellentesque neque nec nulla luctus, et efficitur ipsum condimentum. In enim tortor, eleifend sed libero id, hendrerit accumsan metus.

Cras vehicula felis ut sapien lobortis, eu facilisis enim scelerisque. In congue justo vitae volutpat placerat. Proin molestie quam at euismod sagittis. Nulla facilisi. Curabitur quis porttitor sapien. Fusce et massa quam. Sed eu ligula lacus. Praesent sit amet diam nulla. Phasellus sit amet luctus nisl. Nulla ac eros odio. Nam ut dolor ac massa semper.

silder_esute_silder2_lows

ข่าวความเคลื่อนไหวสำนักงานกฎหมาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc quis lectus felis. Curabitur ultricies, mi porta feugiat commodo, neque massa malesuada ligula, ut commodo nibh urna sed nulla. Phasellus dictum ante ac ligula molestie euismod. Sed elementum nulla a leo varius cursus. Pellentesque varius, magna non fermentum feugiat, nisi tortor porttitor leo, ut blandit tellus ex sit amet dolor. Duis ac neque in nisi viverra vehicula sollicitudin sed odio. Curabitur metus ex, mattis efficitur sem nec, gravida aliquam ligula. Proin dictum risus vehicula est fermentum, sit amet posuere dolor tincidunt. Nullam in posuere tellus. Pellentesque in ornare nulla, non tempor felis.

Sed aliquam erat tortor. Praesent massa diam, lacinia vel consectetur sed, tincidunt at odio. Nulla rutrum augue nisl, vitae feugiat lacus accumsan id. Nulla aliquam, nisl non posuere viverra, libero eros mattis erat, at consequat eros nibh eget diam. In et condimentum neque. Ut lobortis vitae ipsum ut accumsan. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque vel arcu volutpat lorem consectetur tincidunt bibendum id mi. Morbi lectus mauris, condimentum non imperdiet in, porttitor at metus. Sed rutrum neque enim, at convallis velit blandit et. Aenean turpis erat, ullamcorper in est a, consectetur tempor risus. Nam malesuada tortor at dui euismod, in gravida turpis ultricies. In hac habitasse platea dictumst. Integer mauris est, elementum nec risus vel, lacinia vulputate arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla mollis ligula a gravida consectetur. Praesent ultrices libero eu rutrum fringilla. Aliquam ultrices odio nulla, in dictum libero ullamcorper in. Etiam ut nisl massa. Morbi sit amet enim scelerisque quam auctor congue at sit amet ipsum. Phasellus diam augue, finibus at libero in, scelerisque lacinia dolor. Mauris sagittis placerat faucibus.

Ut nec ex in massa tincidunt consequat. Ut eget interdum libero. Aenean eleifend sit amet ante nec eleifend. Integer nec nulla lacus. Curabitur vel nisi mauris. Etiam et risus sit amet mi maximus maximus laoreet sed orci. Nulla sit amet efficitur est. Curabitur dapibus, mi eu lacinia aliquet, odio ante pharetra justo, pretium pretium tellus enim sed justo. Aliquam vitae tristique diam, condimentum ornare lorem. Integer fermentum facilisis odio, in vulputate nunc finibus vel. Aliquam eget hendrerit ipsum. Curabitur a tincidunt nunc, quis viverra lorem. Nulla facilisi. Sed ac sollicitudin purus. Quisque dapibus hendrerit.