testament

การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

testament

การทำพินัยกรรม เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล คือ เมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด และการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เช่น กำหนดว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก , กำหนดเรื่องการทำศพ , ต้องการยกศพของตนให้โรงพยาบาล เป็นต้น

อายุของผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะทำพินัยกรรมได้ และถึงแม้บุคคลนั้นจะมีอายุจะมากสักเท่าไรก็ตาม ถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ก็สามารถทำพินัยกรรมได้ตลอด อย่างไรก็ตามการทำพินัยกรรมกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างตายตัวว่า จะสามารถยกให้ได้แก่เฉพาะทายาทเท่านั้นผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถยกสมบัติของตนให้กับผู้ใดก็ได้อีกด้วย เช่น ยกให้กับพยาบาลที่ดูแลตนตอนใกล้ตาย , ยกให้กับสาวใช้ในบ้าน หรืออาจยกให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ก็ได้ เช่น ยกทรัพย์สินให้แก่วัด , ให้แก่มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

แต่บางครั้งจิตใจของมนุษย์ก็สุดแสนจะหยั่งถึง โดยเฉพาะในเรื่องของเงินๆ ทองๆ คนตายก็ตายไปแล้ว ส่วนคนอยู่ก็จำเป็นต้องใช้เงินต่อไป จึงทำให้เกิดการทำ พินัยกรรมปลอมขึ้นมา เพื่อต้องการฮุบสมบัติไว้คนเดียว โดยการทำพินัยกรรมปลอมเป็นการปิดบังทรัพย์อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการตัดไม่ให้ผู้ที่ปลอมพินัยกรรมได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ได้แก่

มาตรา 266 ผู้ใดทำการปลอมแปลงเอกสารดังต่อไปนี้…

  • เอกสารราชการ
  • พินัยกรรม
  • ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้
  • ตั๋วเงินหรือบัตรเงินฝาก

มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท

กรณีพินัยกรรมซึ่งทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉล จะมีความแตกต่างกับการทำพินัยกรรมปลอมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพินัยกรรมที่ทำขึ้นโดยกลฉ้อฉล จะมีผลบังคับเป็นพินัยกรรมได้ แต่ต่อมาอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนได้ กรณีผู้มีส่วนได้เสียมายื่นร้องขอ เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว อีกทั้งพินัยกรรมที่จัดทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉล สามารถมีผลบังคับได้ เมื่อผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้เพิกถอนพินัยกรรมนั้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น อันมาจากมาตรา 1709 หากแต่พินัยกรรมปลอมจะไม่มีผลบังคับเป็นพินัยกรรมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การพิสูจน์พินัยกรรมในประเทศไทย

ตามกฎหมายของประเทศไทย เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตลง ทนายความที่เกี่ยวข้องจะติดต่อญาติของผู้ตาย แต่บ้างครั้งตามแนวทางปฏิบัติก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะฉะนั้นญาติจึงควรติดต่อทนายความที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมโดยทันที

ตามปกติแล้ว คำร้องขอพิสูจน์พินัยกรรม ต้องถูกยื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องบอกกล่าวว่าการพิสูจน์พินัยกรรมกำลังดำเนินการอยู่ โดยทรัพย์สินทั้งหมดจะไม่อาจทำนิติกรรมจำหน่ายจ่ายโอนได้จนกว่ากระบวนการพิสูจน์จะสิ้นสุด

One thought on “การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

  1. ส่วนตัวมองเห็นว่า การทำพินัยกรรม เป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ เว็บบาคาร่า เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล การทำพินัยกรรม จะเกิดขึ้นเมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด โดยมีหลักฐานในการแสดงถึงหลักฐานการจัดการมรดก การทำศพ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งตามกฎหมาย คือ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จึงจะทำพินัยกรรมได้ อย่างนี้แหละ ถ้ารวยตังแต่ยังเด็กก็ต้องรอจนอายุ 15 ปี ถึงจะทำได้นะจ๊ะ

Comments are closed.