laws-real-estate-know

ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

laws-real-estate-know

กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อกฏหมายที่สำคัญพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเติบโตและใช้ชีวิตตลอดช่วงชีวิตย่อมจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือมีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพะย์กันทุกคน นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ ที่ดินและทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวร หรือประกอบอยู๋เป็นอันเดียวกันกับที่ดิน หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินที่ติดอยู่ด้วยกับที่ดินนั้น ตามมาตรากฏหมาย มาตรา139 โดยอสังหาริมทรัพย์นั้นแยกให้เห็นชัดเจนเป็น 4 ประเภทก็คือ

1.ที่ดิน

2.ทรัพย์ติดอยู่กับที่ดินลักษณะถาวร

3. ทรัพย์ใด ๆ ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

4. ทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับสองที่ดินหรือทรัพย์ที่ติดอยู๋กับที่ดิน หรือทรัพย์ประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน

จากข้อความอธิบายนิยามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สรุปรวมได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ติดอยู่ด้วยกันกับที่ดินและที่ติดอยู่กับอาคารปลูกสร้างบนที่ดินเป็นการถาวรนั่นเอง

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ที่ดิน

1.การครอบครอบปรปักษ์จสามารถใช้สิทธิ์ครอบครองปฏิปักษ์ได้ก็ต่อเมื่อที่ดินนั้นมีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่ก่อน แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิการครอบครองปรปักษ์

2.ถ้าที่ดินนั้นเป็นเพียงสิทธิ์ครอบครองไม่ใช่เจ้าของโฉนดจะสามารถโอนให้กันได้เพียงการจดทะเบียนเพราะไม่ใช่ที่ดินมีทะเบียน

ทรัพย์สินติดที่ดินเป็นการถาวรคืออะไร

ทรัพย์สินติดที่ดินถาวรนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือ ทรัพย์สินติดที่ดินโดยโดยธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในที่ดิน เป็นต้น และอีกประเภทเรียกว่า  ทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินถาวรนั้น ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีระยะเวลาการติดกับที่ดินนานเท่าไหร่ หากทรัพย์สินนั้นติดกับที่ดินก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของที่ดินนั้น แต่มีข้อสังเกตถึงสิ่งที่คล้ายกับทรัพย์สินติดที่ดินถาวรแต่ไม่ใช่ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ติดตั้งวางอยู่ในที่ดินจะจัดว่าเป็นทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์เพราะนับเป็นเครื่องมือไม่ใช่ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์  เพิงแผงลอยหรือแคร่ไผ่ ที่วางอยู่ในที่ดินไม่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ เพราะสามารถยกได้ไม่ได้อยู่ติดถาวรกับที่ดิน

ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่นไรบ้าง

ยกตัวอย่างทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจง่าย เช่น หน้าดินคือดินที่ติดอยู่ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์นั้น เจ้าของที่ดินจะเป็นเจ้าของหน้าดินตรงนั้นนับเป็นทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั่นเอง

นอกจากนั้น สิทธิในการจำนองที่ดินก็นับเป็นอสังหาริมทรัพย์  แต่หุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญแม้จะมีทรัพย์สินหุ้นเป็นที่ดินแต่ตัวหุ้นนั้นไม่นับเป็นอสังหาริมทรัพย์ สิทธิแห่งการเช่าซื้อก็ไม่นับเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่นับเป็นบุคคลสิทธิ

One thought on “ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

  1. กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จาก Ligaz88 ทรัพย์สินติดที่ดินถาวรโดยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิการครอบครองปรปักษ์ ถ้าหากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน กฏหมาย มาตรา139 จึงได้ระบุให้คนทั่วไปได้รู้ถึง อสังหาริมทรัพย์สรุปรวมได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ติดอยู่ด้วยกันกับที่ดินและที่ติดอยู่กับอาคารปลูกสร้างบนที่ดินเป็นการถาวร

Comments are closed.