HOME

bg-wallpaperbrownlow1

law_large_picturehdสำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก คู่สามีภรรยา รวมถึงกฎหมายด้านอหังสาริมทรัพย์ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้กฎหมายแทงบอลออนไลน์ด้านสัญญา การทำนิติกรรมและการจดทะเบียนด้านธุรกิจด้วย

ปัจจุบันประชาชนต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้นทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนการถูกโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเรามองเห็นถึงความสำคัญและต้องการให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการจาก Esute Kaiyaku
silde-law-picture1

รวบรวมบทความด้านกฎหมายและอธิบายหลักการของกฎหมาย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย gclub มือถือ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายทั่วไปที่ควรรู้ ซึ่งจะนำเอากฎหมายที่มีโอกาสพบเจอในชีวิตประจำวันได้ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต

สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย esute-kaiyaku ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมาตั้งปี 2004 รวมถึงให้คำแนะนำหรือทางแก่ผู้ที่ต้องการนำกฎหมายไปใช้ เช่น การหย่าร้าง การแสดงสิทธิเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น 150-0043 โตเกียว,ชิบูย่า,Dogenzaka,2 Chome-6-2 YoshiNatsu อาคารชั้นที่สี่

silde-law-picture2

เสนอข่าวสารด้านกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านก้าวทันความเคลื่อนไหวของกฎหมายได้ทันที ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้อ่านได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ต่อความเคลื่อนไหวของกฎหมาย

หากต้องการคำปรึกษาและต้องการความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม

สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.เบอร์โทรศัพท์

2.กรอกแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์

3.ส่งอีเมล์ติดต่อ - สอบถาม

สามารถทำการติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความด้านกฎหมายที่ควรรู้

 • หน้าที่ทนายความอาสาและเขาคือใคร

  ในกระบวนการยุติธรรม หนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมากของทั้งโจทก์ และ จำเลยในการแก้ต่าง หาคำตอบ หลักฐาน พยานมาหักล้าง และสนับสนุน ของฝั่งตัวเอง นั่นก็คือ […]

 • การทำพินัยกรรมปลอมมีโทษร้ายเเรงยังไง ที่นี่มีคำตอบ

  การทำพินัยกรรม เป็นการแสดงความต้องการของบุคคล คือ เมื่อตนตายไปแล้วทรัพย์สินของตนจะตกทอดแก่ผู้ใด และการในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เช่น กำหนดว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก , กำหนดเรื่องการทำศพ […]

 • การขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เขตอุทยาน

  สำหรับบุคคลใดมีความจำเป็น และต้องการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ ทำกิจกรรมใดๆ หรือเข้าไปตั้งถิ่นอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมทั้งต้องจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบในใบคำขอด้วย […]

 • ความรู้ กฎหมายด้านการหย่าร้าง

  ต้องยอมรับกันว่าในสังคมไทยการแต่งงานของคู่สมรสมีอัตราการหย่าร้างสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็เป็นเพราะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต่างมีเสรีภาพและมีการตัดสินใจของตนเอง การหย่าร้างแม้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อคนสองคนหรือแม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหรนึ่งไม่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกต่อไป แต่ติดอยู่ที่ได้แต่งงานกันโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนเท่ากับว่าบุคคลสองคนเปรียบเสมือนคนเดียวกันตามกฎหมาย แต่เมื่อมีการแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต การมีใบทะเบียนสมรสอยู่เช่นเดิมก็ขัดกับวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นต่อไป และจะสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตทั้งสองฝ่าย […]

 • ความรู้ กฏหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

  กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อกฏหมายที่สำคัญพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเติบโตและใช้ชีวิตตลอดช่วงชีวิตย่อมจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือมีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพะย์กันทุกคน นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ ที่ดินและทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวร หรือประกอบอยู๋เป็นอันเดียวกันกับที่ดิน

สาระดีๆ ต้องรับ Valentine’s Day

ผู้ปรึกษาด้านทนาย